,- )

120418134900-plamen květen  2011 (32)21.5.2011 jsem se zúčastnili druhého kola hry Plamen. Čekalo na nás plnění tří disciplín požární útok, štafeta CTIF a požární útok CTIF. Z jarního kola jsme měli nakročeno k úspěšnému zakončení našeho prvního roku . V Novém Městě na Moravě jsme se  dvěma družstvy starších i mladších hasičů  překonali úspěšně všechny disciplíny. Po náročném odpoledni a dobrých výkonech se nakonec družstvo mladších umístilo na 5 místě celkově a starší se umístili na 17 místě. Tyto příčky si všichni tvrdě vybojovali  a také všechny překvapili svým umem. Za vedoucí kolektivu mladých hasičů  všem děkujeme a přejeme další a větší úspěchy do budoucna.

Beseda s městskou policií

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

25.3.2011 proběhla na našem obecním úřadě beseda s Vrchním komisařem MP Praha Rudolfem Rubešem na téma drogy a bezpečné chování. Zájem byl jak ze strany mladých hasičů tak i ostatních dětí a i jejich rodičů. Beseda začala v 16:00 a v úvodu byla věnována spíše těm nejmladším, aby tuto problematiku lépe pochopili. Naši náctiletí hasiči se do debaty zapojili až o chvilku později a s velkým zájmem. Na tomto semináři se všichni dozvěděli jak se mají chovat při styku s nebezpečným, nebo neznámým člověkem. Co udělat pokud najdou někde nebezpečný biologický odpad (např. použitá stříkačka), nebo pokud by se dostali k neznámým látkám. Poté se beseda přenesla k drogám a s nimi spojeným nebezpečím jako je jejich užívání, závislost na nich,změna v chování uživatele drogy a s tím spojené léčení. Přítomní dospělí se dozvěděli mimo jiné jakým způsobem lze poznat že dítě bere drogy a jaké jsou možnosti pomoci. Na konec si mohli všichni prohlédnout některé obranné prostředky osobní ochrany volně dostupné v našich podmínkách. Všichni si z této besedy odnesli nejen nově nabyté cenné zkušenosti, ale i nějaký ten malý upomínkový předmět. Za kolektiv mladých hasičů děkujeme za odborný výklad a doufáme, že v této spolupráci budeme i dále pokračovat.

Rok 2010

120418134825-Mostiště (18)V roce 2010 jsme se úspěšně  zúčastnili závodu Hry Plamen, naučili jsme se i něco málo z hasičiny a zdravovědy, uklidili jsme obec  a  podnikli jsme výpravu k zakrmení zvěře. Na přelomu roku se nám za pomoci hasičů a obce podařilo o trochu zvětšit prostor v hasičárně, kterou ještě vymalujeme a upravím tak aby vyhovovala potřebám  všech hasičů . Na rok následující je připraveno několik výletů a přednášek. V plánu je účast na některých závodech pořádaných v našem okolí.

První krůčky

120418134755-plamen květen 2011 (25)Od založení se scházíme pravidelně 1xtýdně a veškerá naše činnost byla zaměřena na účast na hrách Plamen. Děti se učily vázat uzle, základy zdravovědy, topografické a požární značky, střílet ze vzduchovky a vše potřebné ke zdolání štafet. První prověrka získaných vědomostí a dovedností přišla na závodech 25.9.2010 v Maršovicích. Tam si všichni poprvé vyzkoušeli ostré závodění a zároveň zjistili kde mají mezery a co by si měli ještě ve svých znalostech doplnit.Týden na to se 4 družstva účastnila her Plamen v Mostišti. Po náročné přípravě a v náročném závodě všichni a ve zdraví dokončili závod a to mladší žáci na 5. místě a starší žáci byli na 22. místě.
                      Mladší žáci
Kostecká Eliška             Skalník Josef
Jamborová Veronika      Novotná Markéta
Svobodová Tereza         Procházka Adam
Svoboda Roman            Svoboda Petr
Janů Jaroslav                 Svoboda Jan
                   Starší žáci
Janů Václav           Janů Vojtěch
Dítě David              Štarhová Veronika
Svoboda Ondřej     Procházková Jolana
Jinek Martin            Štarha Tomáš
Jinková Michaela    Svobodová Vendula

Náš kolektiv

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV roce 2010 se v obci Zubří opětovně obnovila činnost kolektivu mladých hasičů. Nová generace od 6 do 15 let má od začátku svého působení 25 nových členů, hlavní vedoucí a 3 instruktory. Při této příležitosti byla založena i kronika, kterou si mladí hasiči píší sami.

Děti jezdí nejen na závody v požárním sportu konané v okolí, ale jsou také zapojeny do celostátní hry „Plamen“. Ta se skládá se  z podzimního branného závodu – tzv. závodu požární všestrannosti. Děti běží v neznámém terénu označenou tratí (asi 3 km) a plní různé úkoly (střelba ze vzduchovky, topografie, zdravověda, otázky z hasičské tematiky, vázání uzlů, šplh po vodorovném laně). V jarní části hry „Plamen“ se soutěží v technických disciplínách – štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF, útok CTIF a  požární útok. Rodiče nemusejí mít strach z případných úrazů děti jsou pro tuto činnost pojištěny.

Co bude?

101002191708-1Naším cílem je vzdělávání dětí nejen v oblasti požární ochrany (při níž děti získávají nejen znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské činnosti, včetně požárního sportu), základy zdravovědy a poskytování první pomoci, později také výlety a osvojování tábornických dovedností (jakými jsou např.: uzlování, práce s mapou, orientace v přírodě, atd.). Naším cílem je děti naučit se chovat bezpečně v krizových situacích. Případné dotazy směřujte na některého z vedoucích uvedených v kontaktech.

Začátek

znak-hasici-novyLéta Páně dvoutisícíhodesátého v hlavách několika dobrovolných hasičů ze Zubří zrodila se myšlenka procovati s místními dětmi. Načež jedenadvacátého dne měsíce srpna jest založen při Sboru dobrovolných hasičů v Zubří kolektiv Mladých hasičů.