Co bude?

101002191708-1Naším cílem je vzdělávání dětí nejen v oblasti požární ochrany (při níž děti získávají nejen znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské činnosti, včetně požárního sportu), základy zdravovědy a poskytování první pomoci, později také výlety a osvojování tábornických dovedností (jakými jsou např.: uzlování, práce s mapou, orientace v přírodě, atd.). Naším cílem je děti naučit se chovat bezpečně v krizových situacích. Případné dotazy směřujte na některého z vedoucích uvedených v kontaktech.