Ročník 2012

V regionu Nové Město na Moravě vznikla zcela nová regionální soutěž mladých hasičů v požárním útoku. Tato soutěž je pro region novinkou. Mladí hasiči ze sborů, které měly zájem v této disciplíně doposud soutěžit, musely soutěžit v regionálních ligách často vzdálených míst a to nejen v našem kraji. Proto přišel loni na podzim Sbor dobrovolných hasičů Zubří s myšlenkou vytvoření vlastní regionální soutěže. Tato myšlenka se u většiny okolních sborů setkala s ohlasem a po několikaměsíčních přípravách propozic, termínů soutěží a dalších nezbytných procedurách, spatřilo světlo světa nové „miminko“ nazvané Novoměstský pohár Soptíků. Plnou podporu projevil i Okrsek Nové Město na Moravě, který se na přípravě částečně finančně podílel. Zároveň i tuto soutěž zaštítil.

V premiérovém ročníku 2012 se poháru účastnilo celkem 7 sborů (Bohdalec, Křídla, Dlouhé, Nová Ves, Nové Město na Moravě, Radňovice a Zubří). Každý sbor soutěžil dle pravidel ve dvou kategoriích. Sbor z Radňovic zastoupilo v kategorii mladších družstvo A a B. Stejně tomu bylo i u sboru Zubří, který měl 2 družstva dokonce v obou kategoriích. Celkem tedy v ročníku 2012 nastoupilo 17 kolektivů… což je asi 120 mladých hasičů.

Premiérovými vítězi v kategorii mladší se stalo družstvo Radňovice „A“. V kategorii starších se po urputném boji až do posledního kola stalo vítězem družstvo Zubří „B“. Putovní poháry jsou tedy do další sezony v rukou těchto sborů.

Vítězům a všem zúčastněním patří velký dík, protože nejen medaile dělají z mladých hasičů vítěze.

 

Budeme se těšit na další ročník!