Náš kolektiv

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV roce 2010 se v obci Zubří opětovně obnovila činnost kolektivu mladých hasičů. Nová generace od 6 do 15 let má od začátku svého působení 25 nových členů, hlavní vedoucí a 3 instruktory. Při této příležitosti byla založena i kronika, kterou si mladí hasiči píší sami.

Děti jezdí nejen na závody v požárním sportu konané v okolí, ale jsou také zapojeny do celostátní hry „Plamen“. Ta se skládá se  z podzimního branného závodu – tzv. závodu požární všestrannosti. Děti běží v neznámém terénu označenou tratí (asi 3 km) a plní různé úkoly (střelba ze vzduchovky, topografie, zdravověda, otázky z hasičské tematiky, vázání uzlů, šplh po vodorovném laně). V jarní části hry „Plamen“ se soutěží v technických disciplínách – štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF, útok CTIF a  požární útok. Rodiče nemusejí mít strach z případných úrazů děti jsou pro tuto činnost pojištěny.