Plamen 2013

1s1y3t8ask065wbDne 18.5.2013 jsem se již po třetí zúčastnili jarního kola Hry Plamen.Do závodění se pustilo jak družstvo starších, tak i družstvo mladších hasičů, celkem to bylo 20 mladých hasičů. Po splnění disciplín – požární útok, požární útok CTIF, štafeta CTIF, se naši mladší hasiči umístili celkově na vynikajícím 2. místě z 26 družstev a tím si znovu vylepšili své loňské umístění. Starší hasiči si také zlepšili loňské umístění a to 5. místem z 28 přihlášených družstev. Děkujeme všem zúčastněným mladým hasičům kteří si tato umístění vybojovali a přejeme do příštího roku ještě o kousek lepší umístění .-)

Rozdělení požárních hadic

Požární hadice jsou hadice určené k dopravě vody zejména při zdolávání požárů, odčerpávání vody ze zaplavených prostor a při požárním sportu. Jsou využívány jednotkami profesionálních i dobrovolných hasičů.

  • Savice                       – 110 mm
  • Požární hadice A       – 110 mm
  • Požární hadice B       – 75 mm
  • Požární hadice C       – 52 mm
  • Požární hadice D       – 25 mm
Savice se používají pro dopravu vody z vodního zdroje (káď, rybník, potok) k čerpadlu-PS 8, PS 12, PS 18. Na jednom konci savice je upevněn sací koš. Savice má průměr nejčastěji 110 mm a délku 1,6, 2 a 2,5 metru.
Tlakové PH slouží k dopravě vody (případně i jiných kapalin) při požárních zásazích. Jsou utkány z umělé příze, na koncích jsou opatřeny spojkami pro spojení s další PH nebo armaturou. Musí být dostatečně pevná, aby odolávala pracovnímu tlaku do 12 barů a musí dobře těsnit.
PH A  – je využívána k dopravě značného množství vody na velké vzdálenosti při rozsáhlých požárech a při katastrofách. Kromě větších požárních jednotek ji používají zejména záchranné složky armády. Průměr je 110 mm, základní délka je 25 metrů.
PH B    – jsou především určeny na tzv. dopravní vedení pro dopravu vody od požární stříkačky (PS, DS, AS, CAS) k rozdělovači, pro dálkovou dopravu vody mezi stroji, případně pro zásobení požární proudnice B, často se také používají pro doplňování cisternových automobilových stříkaček pomocí stříkaček nebo plovoucích čerpadel. Průměr je 75 mm, délka 5, 10, 15 a 20 metrů.
PH C   nejpoužívanější u hasičských jednotek jak při zásahu tak při požárním sportu. Používají se hlavně pro tzv. útočné vedení od rozdělovače k proudnici, ale také jako součást starších typů nástěnných hydrantů a jako dopravní vedení od PS 2 a menších plovoucích čerpadel. Průměr je 52 mm, délka 10, 15 a 20 metrů
PH D  – se používá na dohašování. Má malý průtok ale velký tlak. Je součástí nástěnných a skříňových hydrantů, ručních džberových stříkaček a některých hasících přístrojů, z toho vyplývá, že je nejčastěji užívána pro první zásah před příjezdem požárních jednotek. Průměr je 25 mm, délka 5, 10, 15, 20 a 25 metrů.

Beseda s MP Praha

Dne 5.4.2013  opět proběhla na našem obecním úřadě beseda s Vrchním komisařem MP Praha Rudolfem Rubešem na téma kyberšikana a zvýšení právního vědomí. Beseda byla opět rozdělena na dvě části na té první si děti doplnili své znalosti z minulé besedy a dozvěděli se také nové věci týkající se jejich práv. Náctiletí hasiči přišli na řadu o hodinu později a byli poučeni jak se mají chovat bezpečně na internetu a také jak se mohou zákoně bránit proti  kyberšikaně. Všichni si z této besedy odnesli nejen nově nabyté cenné zkušenosti, ale i nějaký ten malý upomínkový předmět. Za kolektiv mladých hasičů děkujeme za odborný výklad a doufáme v další návštěvu.

Víčka pro Lucinku

P2171082(1)Od září do prosince roku 2012 jsme zbírali plastová víčka pro podporu léčby malé Lucinky Švecové z Moravskoslezkého kraje. Za tento krátký čas se podařilo naplnit 4 pytle. Ty byly předány děděčkovi malé Lucinky  v Poličce. Po předání víček jsme jménem všech maldých hasičů popřáli celé rodině krásné prožití vánoc a brzké uzdravení malé Lucinky. Jsme rádi, že jsme alespoň trochu mohli přispět k tomu, aby si malá Lucinka mohla užívat život tak jako její setřička ,-)

PS 8 Vlachovice – 2 místo

z8sghlig2r6isrf30.6.2012 Jsme přijali pozvání od SDH Vlachovice a zůčastnili jsme se soutěže v požárním útoku s PS 8. Po příjezdu na místo konání jsme si stanovili jasný cíl nebýt poslední ,-) a zadařilo se skončili jsme na krásném 2 místě.