Novoměstský Soptík – Křídla

rz1ogpo33obelauDne 3.6. 2012 se naše družstva mladých hasičů zúčastnila 1. ročníku Novoměstského Soptíka a do domovského Zubří přivezli hned 3 poháry – mladší hasiči družstvo „A“  za první místo, družstvo „B“ za druhé místo a starší hasiči družstvo „B“ druhé místo. GRATULUJEME

Soptík- Křídla 2012

rz1ogpo33obelauDne 3.6. 2012 se naše družstva mladých hasičů zúčastnila 1. ročníku Novoměstského Soptíka a do domovského Zubří přivezli hned 3 poháry – mladší hasiči družstvo „A“  za první místo, družstvo „B“ za druhé místo a starší hasiči družstvo „B“ druhé místo. GRATULUJEME

Plamen 2012

4coe7joeupx42l3Dne 19.5.2012 jsem opět zúčastnili jarního kola Hry Plamen.
Do závodění se pustilo jak družstvo starších, tak i družstvo mladších hasičů. Po splnění těchto disciplín – požární útok, požární útok CTIF, štafeta CTIF, štafeta 4×60 a štafeta dvojic se naši mladší hasiči umístili celkově na vynikajícím 4. místě z 18 družstev a tím si vylepšili své loňské umístění. Starší hasiči si také zlepšili loňské umístění a to 13. místem z 26 přihlášených družstev. Děkujeme všem zúčastněným kteří si tato umístění vybojovali a přejeme do příštího ročníku ještě lepší umístění.
         Mladší hasiči                                   Starší hasiči
Svobodová
Tereza
Procházkova
Jolana
Žák
Radek
Dítě
 David
Jamborová
Veronika
Štarha
Tomáš
Jinková
Karolína
Svoboda
Ondřej
Juránek
Tomáš
Jinková
Michaela
Janů
Pavel
Procházka
Adam
Kostecká
Eliška
Novotná
Markéta
Humpolíčková
Adéla
Svoboda
Petr
Svobodová
Klára
Svoboda
Jan
Machová
Nela

Víte jaké jsou principy hašení požárů?

Hašení požárů provádíme na základě znalosti principů hašení. Je to činnost zaměřená na přerušení chemicko oxidačních procesů hoření, při využití znalostí fyzikálních, chemických, tepelných a biochemických procesů. K hašení požárů využíváme čtyř základních principů přerušení hoření. Principy hašení, respektive přerušení hoření, ale nesmíme zaměnit za způsoby hašení, kterých je mnoho, ale vycházejí vždy z principů hašení.
1. Princip ochlazování
Je založen na ochlazování oblasti hoření a povrchu hořlavé látky – voda, těžká hasící pěna apod.). Ochlazením nastává snížení rychlosti uvolňování hořlavých plynů a par z hořlavé látky nebo materiálu, čímž se snižuje koncentrace v hořlavé směsi. Pokračuje-li ochlazování i nadále, stane se směs nehořlavou, dochází k přerušení hoření.
2. Princip izolace
Je založen na izolaci oblasti hoření od hořlavé látky – hasící pěny, nehořlavé sypké materiály, některé druhy hasících prášků apod.
3. Princip zřeďování
Je založen na principu zředění reagujících nebo hořících látek – inertní plyny, vodní pára, spálené plyny apod.

4. Princip zpomalování chemické reakce
Je založen na zpomalení reakce plamenného hoření – hasící prášky, halony apod.

Při volbě vhodného hasiva musíme respektovat základní potřeby a požadavky účinného hašení i vlivu hasebních látek na životní prostředí. Zvolená hasební látka by měla mít vysokou účinnost, respektive hasební efekt a samozřejmě i přijatelnou cenu. I vodou je proto nutno hasit efektivně a k hašení použít jen nezbytně nutné množství tohoto hasiva.