Rozdělení požárních hadic

Požární hadice jsou hadice určené k dopravě vody zejména při zdolávání požárů, odčerpávání vody ze zaplavených prostor a při požárním sportu. Jsou využívány jednotkami profesionálních i dobrovolných hasičů.

  • Savice                       – 110 mm
  • Požární hadice A       – 110 mm
  • Požární hadice B       – 75 mm
  • Požární hadice C       – 52 mm
  • Požární hadice D       – 25 mm
Savice se používají pro dopravu vody z vodního zdroje (káď, rybník, potok) k čerpadlu-PS 8, PS 12, PS 18. Na jednom konci savice je upevněn sací koš. Savice má průměr nejčastěji 110 mm a délku 1,6, 2 a 2,5 metru.
Tlakové PH slouží k dopravě vody (případně i jiných kapalin) při požárních zásazích. Jsou utkány z umělé příze, na koncích jsou opatřeny spojkami pro spojení s další PH nebo armaturou. Musí být dostatečně pevná, aby odolávala pracovnímu tlaku do 12 barů a musí dobře těsnit.
PH A  – je využívána k dopravě značného množství vody na velké vzdálenosti při rozsáhlých požárech a při katastrofách. Kromě větších požárních jednotek ji používají zejména záchranné složky armády. Průměr je 110 mm, základní délka je 25 metrů.
PH B    – jsou především určeny na tzv. dopravní vedení pro dopravu vody od požární stříkačky (PS, DS, AS, CAS) k rozdělovači, pro dálkovou dopravu vody mezi stroji, případně pro zásobení požární proudnice B, často se také používají pro doplňování cisternových automobilových stříkaček pomocí stříkaček nebo plovoucích čerpadel. Průměr je 75 mm, délka 5, 10, 15 a 20 metrů.
PH C   nejpoužívanější u hasičských jednotek jak při zásahu tak při požárním sportu. Používají se hlavně pro tzv. útočné vedení od rozdělovače k proudnici, ale také jako součást starších typů nástěnných hydrantů a jako dopravní vedení od PS 2 a menších plovoucích čerpadel. Průměr je 52 mm, délka 10, 15 a 20 metrů
PH D  – se používá na dohašování. Má malý průtok ale velký tlak. Je součástí nástěnných a skříňových hydrantů, ručních džberových stříkaček a některých hasících přístrojů, z toho vyplývá, že je nejčastěji užívána pro první zásah před příjezdem požárních jednotek. Průměr je 25 mm, délka 5, 10, 15, 20 a 25 metrů.