,- )

120418134900-plamen květen  2011 (32)21.5.2011 jsem se zúčastnili druhého kola hry Plamen. Čekalo na nás plnění tří disciplín požární útok, štafeta CTIF a požární útok CTIF. Z jarního kola jsme měli nakročeno k úspěšnému zakončení našeho prvního roku . V Novém Městě na Moravě jsme se  dvěma družstvy starších i mladších hasičů  překonali úspěšně všechny disciplíny. Po náročném odpoledni a dobrých výkonech se nakonec družstvo mladších umístilo na 5 místě celkově a starší se umístili na 17 místě. Tyto příčky si všichni tvrdě vybojovali  a také všechny překvapili svým umem. Za vedoucí kolektivu mladých hasičů  všem děkujeme a přejeme další a větší úspěchy do budoucna.