Okrsková soutěž v požárním sportu

Naše družstva mužů a žen obsadila shodně druhá místa v základním kole okrskové soutěže v požárním sportu. Je to po mnoha letech velký úspěch našeho sboru!