Beseda s městskou policií

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

25.3.2011 proběhla na našem obecním úřadě beseda s Vrchním komisařem MP Praha Rudolfem Rubešem na téma drogy a bezpečné chování. Zájem byl jak ze strany mladých hasičů tak i ostatních dětí a i jejich rodičů. Beseda začala v 16:00 a v úvodu byla věnována spíše těm nejmladším, aby tuto problematiku lépe pochopili. Naši náctiletí hasiči se do debaty zapojili až o chvilku později a s velkým zájmem. Na tomto semináři se všichni dozvěděli jak se mají chovat při styku s nebezpečným, nebo neznámým člověkem. Co udělat pokud najdou někde nebezpečný biologický odpad (např. použitá stříkačka), nebo pokud by se dostali k neznámým látkám. Poté se beseda přenesla k drogám a s nimi spojeným nebezpečím jako je jejich užívání, závislost na nich,změna v chování uživatele drogy a s tím spojené léčení. Přítomní dospělí se dozvěděli mimo jiné jakým způsobem lze poznat že dítě bere drogy a jaké jsou možnosti pomoci. Na konec si mohli všichni prohlédnout některé obranné prostředky osobní ochrany volně dostupné v našich podmínkách. Všichni si z této besedy odnesli nejen nově nabyté cenné zkušenosti, ale i nějaký ten malý upomínkový předmět. Za kolektiv mladých hasičů děkujeme za odborný výklad a doufáme, že v této spolupráci budeme i dále pokračovat.