Hodnostní označení SDH

Zásahová jednotka SDH obce:

Označení členů SDH – Mladí hasiči

Funkcionáři SDH a okrsku

Funkcionáři okresního sdružení

 

Umístění odznaků a označení