My

Dne  20.10.2010 se sešli naši mladí hasiči před místním obecním úřadem v Zubří. Zde se rozdělili do tří skupin, od svých vedoucích si vzali připravené kýble i  pytle a pod odborným dohledem se každá skupinka vydala po obci kolem silnic, v příkopech a na pláži u Zuberáku sbírat pohozený odpad. Po několikátém naplnění všech připravených nádob, po jejich roztřídění a vysypání odpadků do kontejnerů byla tato akce ukončena bez zrnění a s písní na rtech. Potěšil nás i pozitivní ohlas  občanů, které jsme cestou potkali.

První krůčky

120418134755-plamen květen 2011 (25)Od založení se scházíme pravidelně 1xtýdně a veškerá naše činnost byla zaměřena na účast na hrách Plamen. Děti se učily vázat uzle, základy zdravovědy, topografické a požární značky, střílet ze vzduchovky a vše potřebné ke zdolání štafet. První prověrka získaných vědomostí a dovedností přišla na závodech 25.9.2010 v Maršovicích. Tam si všichni poprvé vyzkoušeli ostré závodění a zároveň zjistili kde mají mezery a co by si měli ještě ve svých znalostech doplnit.Týden na to se 4 družstva účastnila her Plamen v Mostišti. Po náročné přípravě a v náročném závodě všichni a ve zdraví dokončili závod a to mladší žáci na 5. místě a starší žáci byli na 22. místě.
                      Mladší žáci
Kostecká Eliška             Skalník Josef
Jamborová Veronika      Novotná Markéta
Svobodová Tereza         Procházka Adam
Svoboda Roman            Svoboda Petr
Janů Jaroslav                 Svoboda Jan
                   Starší žáci
Janů Václav           Janů Vojtěch
Dítě David              Štarhová Veronika
Svoboda Ondřej     Procházková Jolana
Jinek Martin            Štarha Tomáš
Jinková Michaela    Svobodová Vendula

Náš kolektiv

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV roce 2010 se v obci Zubří opětovně obnovila činnost kolektivu mladých hasičů. Nová generace od 6 do 15 let má od začátku svého působení 25 nových členů, hlavní vedoucí a 3 instruktory. Při této příležitosti byla založena i kronika, kterou si mladí hasiči píší sami.

Děti jezdí nejen na závody v požárním sportu konané v okolí, ale jsou také zapojeny do celostátní hry „Plamen“. Ta se skládá se  z podzimního branného závodu – tzv. závodu požární všestrannosti. Děti běží v neznámém terénu označenou tratí (asi 3 km) a plní různé úkoly (střelba ze vzduchovky, topografie, zdravověda, otázky z hasičské tematiky, vázání uzlů, šplh po vodorovném laně). V jarní části hry „Plamen“ se soutěží v technických disciplínách – štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF, útok CTIF a  požární útok. Rodiče nemusejí mít strach z případných úrazů děti jsou pro tuto činnost pojištěny.

Co bude?

101002191708-1Naším cílem je vzdělávání dětí nejen v oblasti požární ochrany (při níž děti získávají nejen znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech oblastí hasičské činnosti, včetně požárního sportu), základy zdravovědy a poskytování první pomoci, později také výlety a osvojování tábornických dovedností (jakými jsou např.: uzlování, práce s mapou, orientace v přírodě, atd.). Naším cílem je děti naučit se chovat bezpečně v krizových situacích. Případné dotazy směřujte na některého z vedoucích uvedených v kontaktech.

Začátek

znak-hasici-novyLéta Páně dvoutisícíhodesátého v hlavách několika dobrovolných hasičů ze Zubří zrodila se myšlenka procovati s místními dětmi. Načež jedenadvacátého dne měsíce srpna jest založen při Sboru dobrovolných hasičů v Zubří kolektiv Mladých hasičů.