Zničené stavení p. K. Svobody

100312154121-07Snímek pořízený bezprostředně po ohni ve spodním konci dne 30. září 1941, nabízí pohled na zničené stavení p. Karla Svobody č. 74. V pozadí vpravo lze rozpoznat zbytky gruntu p. Antonína Žáka č. 20. Situaci, v níž se ocitli všichni nešťastníci, nejlépe vykresluje část zápisu v obecní kronice: „Blížící se zima nutila postižené občany k rychlé asanaci shořelých objektů a zajištění provisorního bydlení rodin. Byla uspořádána veřejná sbírka na pomoc vyhořelým a obecní zastupitelstvo se usneslo přenechati jim z obecního lesa minimální potřebu stavebního dřeva. Chmurný je konec tohoto roku a je naším přáním, abychom od podobné katastrofy byli uchráněni.‘