Dohořívající stavení p. Hemzy

100312154108-06Dohořívající zbytky gruntu p. Augustina Hemzy č. 24 při katastrofálním ohni spodního konce dne 30. září 1941. Pohled z humen. O následcích ohně se v obecní kronice můžete dočíst toťo: „Shořelo stavení August. Hemzy č. 24, Karla Svobody č. 74, Josefa Žáka č. 22, Josefa Skalníka č. 23, Emila Musila č. 21, Antonína Žáka č. 20 a Jaroslava Dufky č. 19. Ohněm byla ohrožena i školní budova, kterou se podařilo, dík obětavosti hasičů, uchrániti.‘