Grunt p. Augustina Hemzy č. 24

100312154138-08Takto vypadal grunt p. Augustina Hemzy č. 24 po zničujícím ohni, který vypukl ve spodním konci dne 30. září 1941. Fotografováno přibližně z místa, kde dnes stojí domek p. Jinka Ladislava č. 10. Právě z čísla 24 oheň vzešel a rychle se rozšířil na dalších šest obytných budov. Při ohni došlo i ke ztrátě lidského života. Takto je toto neštěstí popsáno v obecní kronice: „Nemilosrdný oheň si vyžádal i obět‘ na životě. Při záchraně svého skrovného majetku utrpěla služebná Božena Hájková z č.p. 24 těžké popáleniny a v poličské nemocnici zemřela. Zanechala malého synka Pavla. V ohni uhořelo značné množství domácího zvířectva a několik kusů skotu.‘