Dohořívající statky

100312154154-09Dohořívající zbytky statku p. Antonína Žáka č. 20 (vpravo) a stavení p. Emila Musila č. 21 (vlevo) při zničujícím ohni dne 30. září 1941, kterému padlo za obět‘ sedm obytných stavení ve spodním konci naší obce. Ještě v roce 1930 hospodařil na téměř 24 ha statku č. 20 p. Vilhem Žák, bývalý starosta obce (zvolen v r. 1919, obec vedl do r. 1923). Ve spodní části tohoto listu si můžete prohlédnout protokol o převzetí obecních účtů p. Vilhemem Žákem od předcházejícího starosty p. Františka Svobody č. 12. V době požáru byl majitelem statku již syn Antonín Žák, který jej následně přestavěl do jiné podoby. Domek v levé části snímku, ke kterému náležely téměř 4 ha pozemků, znovu po ohni postavil již zmíněný p. Emil Musil, jeho tehdejší majitel. Pro tento domek byla dlouhá léta používána přezdívka „U Librů‘. V r. 1880 byl totiž jeho majitelem Jan Libra z Věcova, v r. 1910 pak jeho mladší syn František. Tak jako mnoho jiných, i on se nevyhnul narukování do 1. světové války. Domů se však již nikdy nevrátil. Byl prohlášen za mrtvého a jako pravděpodobný den jeho úmrtí byl stanoven den 1. Listopadu 1916. V tu dobu do místní školy docházely tři jeho děti (nezjistil jsem, zda neměl rodinu početnější) – ty však, společně s jeho ženou Františkou, marně čekaly na jeho návrat. Během posledních let jsem prostudoval innoho listin a podobného materiálu – u některých jsem se i zasmál, některé byly smutné – věřte však, že ze všeho nejsmutnější bylo pročítání tzv. „polních lístků‘ z 1. světové války, ve kterých se hospodář loučí s dětmi a ženou v předtuše, že je již více nespatří. Pan Emil Musil je jako majitel uveden již v roce 1930, dům znovu postavený po ohni později zrekonstruoval p. Jiří Houdek, manžel vnučky p. Emila Musila – Zdeny.