Cvičení požární techniky

100312154207-10„Místní požárníci se pilně cvičí v ovládnutí požární techniky. Dne 5. června se zúčastnili soutěže ve Sněžném. Nezapomněli ani na význačné jubileum trvání sboru. Za pěkného letního počasí v neděli 25. července uspořádali oslavu 60. výročí založení sboru. Přes sto zúčastněných požárníků okolních sborů pozdravil a projev přednesl zástupce ONV poslanec s. Dostál Fr. č. 59, starosla pístního sboru Jan Brázda č. 46 a předseda MNV Frant. Žák č. 31. Technické požární cvičení předvedl dorost ze Zubří, ženy z Řečice, muži z Nového Města a požární sbor z Radňovic‘. Tolik výpis z poznámek p. Rudolfa Vebera, bývalého kronikáře, týkající se oslav 60. let trvání hasičského sboru v naší obci. Tyto oslavy se uskutečnily dne 25. července 1954 a jejich součástí bylo i předvedení tehdy moderní hasící techniky – hašení pěnou. Pro tyto účely byl vybrán domek č. 27, ve kterém v té době přebývala vdova Josefa Havlílcová (Havlík Emil – manžel – zemřel 2.6.1940). Při vlastním předvedení zásahu byla v krátké době černá lepenková střecha pokryta silnou sněhobílou vrstvou, což byl velmi silný zážitek hlavně pro přihlížející drobotinu ( i já si přes tehdy nízký věk tento obrázek uchovávám stále v paměti ). Snímek ukazuje toto stavení již po skončení předvedeného zásahu, kdy si ve zbytcích pěny hrají místní děti.