Víte že hasiči mají modlitbu

Modlitba  hasiče

,,Nechť kdekoli oheň vzplane,já splním svoji povinnost.

Pro záchranu života Pane,dodej mi síly dost.

V náručí vynést děti,když ještě nevypršel čas,

ale i starce, matku,která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,protože povolaný jsem,

před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem.

Když Tvá vůle se má stát, a sám při tom životem zaplatím,

požehnej Pane mé rodině,a laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání, jsem jiným lidem dal.”