Sbor v Křižínkově

100312153905-01Místní požární sbor v Zubří nejenže sám uspořádal na louce u Pálenin několik soutěží v požárním sportu, ale sám se také těchto soutěží pravidelně zúčastňoval. V r. 1971 vstoupilo do sboru několik mladíků, kteří byli zapojeni do nácviku soutěže. Okrskovou soutěž v tomto roce uspořádal sbor v Nové vsi, kam také bylo naše omlazené družstvo dne 30. května 1971 vysláno. V poměrně těžké konkurenci vybojovali naši hasiči pěkné Imísto. Protože spokojenost s umístěním byla veliká, rozhodlo vedení sboru vyslat stejné družstvo i na okresní soutěž konanou dne 20. června 1971 v Křižínkově. Ani tam neudělali naší obci ostudu, protože soutěžili s velikou chutí a elánem a opět dovezli domů tentokrát ještě cennější třetí místo. Při návratu z této soutěže byla naplánovaná zastávka v Novém Městě v hostinci ‚U nádraží‘ – touto zastávkou náš sbor zchudl o celých 200 korun (což pokladník s radostí uhradil) Zbývá ještě popsat tehdejší účastníky okresní soutěže v Křižínkově, zachycené na snímku: horní řada zleva – předseda sboru Bohumil Klimeš č.38, Havlík M. č.9, Havlíček S. č.49, Mach A. č.86 a tehdejší velitel sboru František Kostecký st.č.15. Prostřední řada zleva: Juránek F. č.3, Svoboda J. č 63 a Havlík M č.9. mladší. A úplně nakonec spodní řada, též zleva: Žák F. č..31., Mach J. č.5 a F. Kostecký č.15 mladší. Přeprava družstva byla prováděna nákladním autem, tzv. ‚osmsetpětkou‘, které sbor v této době vlastnil (můžete spatřit v pozadí).