80. výročí založení sboru

100312153950-02Je 1. července 1973 a zuberští požárníci oslavují 80. výročí založení sboru. Po nezbytných projevech, ve ktery’ch byla zhodnocena a oceněna jejich dosavadní práce, došlo i na předávání pamětních medailí a čestných uznání členům místního sboru. Předseda Místního národního výboru v Zubří p. Miroslav Havlík č. 9 (na tribuně vpravo) a zástupce Okresní požární inspekce ve Žd’áru nad Sáz. major Matea (vlevo) předali pamětní medaile těmto zasloužilým členům: za čtyřicetiletou práci ve sboru – Josef Svoboda č. 63, Kostecký František č. 15, Filipi Václav č. 50, Jinek Miloslav č. 30 a Jambor Emil č. 66. Za třicetiletou práci byl oceněn medailí Josef Svoboda č.’76 a za dvacetiletou práci Janů Josef č. 11, Žák František č. 31, Jinek Antonín č. 32 a Klimeš Boh. č. 38. Všichni členové sboru obdrželi čestná uznání za příkladnou práci. Při tomto výročí byla za veliké účasti občanů předvedena ukázka námětového cvičení – použití pěny při hašení budovy MNV. Cvičení provedli se svou technikou požárníci z Nového Města. Potom už nic nebránilo tomu, aby bylo vše patřičně oslaveno na parketu u rybníka, kde do pozdních nočních hodin vyhrávala hudba z Ostrova. A nakonec ještě jména oceněných požárníků na snímku: z levé strany – František Kostecký, Filipi Václav, Jinek Miloslav, Svoboda Josef č. 76, Jambor Emil, Janů Josef, Klimeš Boh., Jinek Antonín, Svoboda Josef č. 63 a Žák František.