Hasičská zbrojnice

Novou požární techniku má hasičský sbor uloženou v hasičské zbrojnici, která slouží současně jako obecní zvonice. Doba, ve které vznikl tento objekt, není přesně známa. Když v roce 1751 vydala Marie Terezie příkaz o vyhlašování požárního poplachu úderem na zvon (tzv. ‚ohňový patent‘), začaly se na návsích objevovat zvonice jednoduché konstrukce. Ty kromě požáru ohlašovaly každý den poledne a večerní klekání k modlitbě. Zvon na zvonici oznamoval smrt příslušníka obce a doprovázel truchlící při pohřbu.

Taková jednoduchá zvonička stála patrně i na návsi v Zubří. Po vydání ‚požárního zákona‘ pro Moravu v roce 1873 byly zvoničky ve větších obcích přestavovány na hasičské zbrojnice. Pravděpodobně brzy po vzniku hasičského sboru v Zubří byla rozšířena nebo přestavěna i zuberská zvonička do dnešní podoby. V roce 1942 byl pro válečné účely odebrán i zvon z hasičské zbrojnice a později nahrazen zvonem železným. V roce 1991 byl objednán nový zvon, v příštím roce byl již zavěšen a posvěcen. Současně byla nově pokryta střecha a opravena věžička. U příležitosti stého výročí hasičského sboru v roce 1993 byla zvonice s hasičskou zbrojnicí nově omítnuta. Zvon na zuberské zvonici vyzvání od 1.2.1995 opět každodenně poledne i klekání.