Založení hasičského sboru

Příliš časté požáry a jimi napáchané škody v druhé polovině minulého století si vynutily organizovanou obranu proti nim zakládáním místních sborů dobrovolných hasičů. Nejvíce těchto sborů bylo v zuberském okolí založeno v 90. letech 19. století. V Zubří se tak stalo v roce 1893 (stanovy byly schváleny 18.2. 1893). Do sboru vstoupilo 20 členů, náčelníkem byl zvolen Antonín Honek. V roce 1908 si sbor pořídil čtyřkolovou stříkačku a v roce 1928 novou motorovou dvoukolovou. Tehdy byla prodána nejstarší stříkačka, sloužící již od roku 1879. Nová doba s sebou přinášela další zdokonalení a nákupy hasicí techniky. Nejvážnějšími zásahy místního hasičského sboru byly velké požáry obce v roce 1922 (horní konec), v roce 1941 (dolní konec) a požár u Votavů Č. 1 v roce 1960.

Při založení byli členy:
Antonín Honek, Antonín Žák, Jan Lybra, V. Žák, J. Hlaváč, J. Hemza, J. Chroust, A. Štorek, A. Jinek, F. Šír, F. Hlaváč.

Velké požáry:

  • Do roku 1898 se sbor zůčastnil 2 požárů
  • V roce 1922 vypulk požár, při kterém shořelo 12 stavení a několik bylo poškozeno. V témže roce vypulk další požár, při kterém byly poškozeny dva domy.
  • V roce 1929 sbor poprvé použil novou stříkačku při požáru domu č.p. 53.
  • V roce 1941 došlo k velkému požáru, při kterém vyhořelo 7 stavení. Silně byla ohrožena budova školy. Požár si vyžádal i jednu lidskou oběť.
  • V roce 1961 vypulk požár v č.p. 1 a díky hasičům se oheň nerozšířil.
  • V roce 1970 vypul požár hospodářského stavení č.p. 80, které vyhořelo.
  • V roce 1988 vypukl noční požár v domě č.p. 38, při kterém se díky hasičům zabránilo velkým škodám.
  • Mimo tyto velké požáry zasahovali někteří členové u několika pořárů malých, kde včasným zásahem zabránili vzniku velkých škod.