Turistické zajímavosti

Okolí Nového Města na Moravě i samotné Zubří se bez nadsázky stávají stále vyhledávanějšími místy pro příjemnou a klidnou rekreaci, a to po celý rok. O mnohé se přičinili zdejší lidé, mnohé je také dáno vysočinskou přírodou. Známý publicista a novoměstskýlékař MUDr. Karel Daněk,CSc., se ve svých odborných pracech podrobně zabýval vlivy zdejšího klimatu a zdejší krajiny na rekreační, léčebné a rekondiční pobyty u nás a došel k závěru, že je zde ve vzácné shodě mnoho příznivých vlivů.

Přednosti naší krajiny

Okolí Zubří

Okolí Zubří

V naší nadmořské výšce od 500 do 800 mje mírně zvlněná krajina zalesněna především jehličnatými lesy. Ty tvoří po celý rok přirozený kryt proti slunečnímu žáru, větru a srážkám. Vnitřní klima lesů prosycené vlhkostí a vůní pryskyřice zajišťuje v nich jakousi bezplatnou inhalační kúru. Přiměřené vlhké lesní mikroklima zvyšuje elektrickou vodivost vzduchu a tím ijeho ionizaci. To se příznivě promítá na naši nervovou soustavu snížením bolestí hlavy, závratí a nevolností. Na rozdíl od níže položených listnatých lesů zde nehrozí tolik alergie z pylu stromů nebo z plísní tlejícího listí. Je zde minimum klíšťat. Turistické trasy jsou spíše krátké s mírným stoupáním a vedou vcelku klidnou malebnou krajinou.

Zuberský rybník

Zuberský rybník

Zuberský rybník

Stále zvyšující se zájem o rekreaci v Zubří se odvíjí od možnosti příjemného rekreačního koupání v Zuberském rybníku. Rybník leží necelý 1 km SVod Zubří na kraji rozsáhlého lesního komplexu. Jeho původní rozlohaje 8,64 ha, nadmořská výška 655 m a největší hloubka 6 m. Rybník s největší pravděpodobností založil již koncem 15. století Vilém z Pernštejna nebo v první polovině století 16. jeho syn Jan.

Podle dobových pramenů byl rybník, patřící novoměstskému velkostatku, několikrát protržen, řadu století byl napouštěn je z části. V rámci první pozemkové reformy koupilo v roce 1923 rybník 8 mlynářů, sídlících při potoku až po Nedvědici. V současné době zuberský rybník obhospodařuje Kinského rybářství, s.r.o. Žďár nad Sázavou, které je také vlastníkem jeho 7/8. Dnes je rybník vypuštěn, protože hrozilo protržení hráze po povodních. Hráz je již opravena a zuberský rybník bude již snad zase brzy sloužit pro koupání a chvíle odpočinku.

Pohledecká skála

K panoramatu Zuberského rybníka neoddělitelně patří zalesněný vrchol Pohledecká skála (812 m, dříve zvaný Kaiserstein). Vypínají se na něm dvě vysoké telekomunikační věže, které je vidět z velmi širokého okolí a jsou tedy výborným orientačním bodem. Vyšší a zároveň novější věž měří 52 m. Vrchol Pohledecká skála s oběma věžemi je nepřístupný, jde o vojenský prostor.

Stopa Járy Cimrmana

Stopa Járy Cimrmana

Stopa Járy Cimrmana

Stopa Járy Cimrmana byla vytvořena dětmi z tábora Černé ovce, 2.turnus u Bidláků a slavnostně odhalena 16.8.2006 na ‚Téčku‘ za BVV. Hl.vedoucí tábora Jara Konopek Ondráček je milovníkem tohoto českého génia a tak mu věnoval i celotáborovou etapovou hru. Odhalení byla přítomna i čínská delegace z provincie Yanzhou, nápad se jim velmi líbil a budou k památníku vozit své turisty při návštěvách Vysočiny!

Větrný mlýn

Větrný mlýn

Větrný mlýn

V zahradě domu č. 12 směrem k Pohledci je za korunami stromů téměř schována taková menší technická památka. Je to větrný mlýn z 30. let našeho století, který byl využíván k čerpání vody a zásobení celé usedlosti včetně zahrady, ve válce i k provizornímu mletí mouky. Účinnost větrníku byla zvyšována důmyslným vysazením stromů, které přivádělo vítr pomyslným trychtýřem k lopatovému kolu. Lopatové kolo se i dnes čile otáčípři náporech západního větru. Na využití své energie však větrník prozatím čeká.

Rekreační zařízení

BVV

BVV

V roce 1939 koupil brněnský spolek Humanita asi 90 měřic pozemků na SV straně Zuberského rybníka s úmyslem postavit zde dětskou ozdravovnu nebo zemské sanatorium. Věci se rozhýbaly až po válce a podle zuberské kroniky zuberští občané staví v létě 1947 chaty pro letní dětský tábor. Dětský tábor přešel pak pod správu strojírenského podniku ŽĎAS ve Žďáře nad Sázavou a dodnes slouží svému účelu. Mimo dětské letní rekreace poskytuje toto zařízení i další služby jako jsou ubytování pro dospělé, školení, svatby, hostiny apod. Zařízení je vybaveno také četnými sportovišti. Asi 1,5 km na východ od Zuberského rybníka za Rychtářovým kopcem leží již na katastru Vojtěchova rekreační středisko Zeman Transport. Toto zařízení slouží dnes výhradně potřebám této brněnské firmy. Původní objekt byl postaven za druhé světové války (1942-1946) jako dětská ozdravovna. Později sloužil jako mezinárodní dětský tábor spravovaný novoměstskou Chiranou. Koncem šedesátých let postavil tehdejší podnik Brněnské vzorkové veletrhy Brno nové rekreační středisko původně jen pro své zaměstnance 0,5 km západně od Zuberského rybníka na kraji lesa v pěkném místě nazývaném Na Jasence. Provoz zařízení byl zahájen v roce 1970. Rekreační středisko dnešních Brněnských veletrhů a výstav, a.s., bylo podstatně přestavěno v letech 1986-1990. Dnes je zde poskytováno ubytování ve velice příjemném prostředí všem zájemcům buď v samostatných chatkách nebo v budově zvané Rozsutec. Součástí areálu je vlastní koupaliště a moderní tenisové kurty. Mimo zmíněná rekreační střediska vyrostlo v okolí Zuberského rybníka mnoho dalších rekreačních objektů, většinou pro individuální rekreaci. Tyto objekty jsou vhodnězačleněny do okolní krajiny, jsou v ní rozptýleny a nestojí přímo u rybníka. Proto na každého, kdo tráví slunné letní dny u Zuberského rybníka, přímo vyřazuje z okolních lesů klid a pohoda.

Památný hrob

Na druhé straně vesnice v zahradě domu Č. 30 je poblíž cesty hrob evangelíka Kristiána Jinka, o němž píšeme na jiném místě. Na pomníku nad hrobem čteme nápis: K. Lankaš, 20.1.1782. Nedaleko odtud je na domku Č. 44 mezi okny možné snatřit sgrafito stylizované kotvy, které zde v roce 1935 zhotovil známý novoměstský malíř a grafik Karel Němec.

Pamětní kameny

Pamětní kameny

Pamětní kameny

Zajímavé jsou i různé smírčí nebo pamětní kameny, které se v okolí hojně vysky tují. Nejbližší kámen stojí na mezi při cestě od stavení Kotoviců Č. 75 k vodárně. Je na něm vyryt kříž, monogram J. J. a datum 9. 7.1939. Uvedeného dne v těchto místech náhle zemřel důstojník plavební společnosti Jan Jelínek, otec známého antropologa a ředitele Moravského zemského muzea RNDr. Jana Jelínka, DrSc., který jezdíval delší dobu do Zubří na dovolenou.
Nejstarší a nejcennější smírčí kámen stojí hlub oko v lese za Špimberkem poblíž zelené turistické značky na místě nazývaném U pytláka, již na katastru sousedního Vojtěchova. Na mramorovém kameni o velikosti 115 x 53 x 8 cm je vyryt kříž, puška a nápis: Léta Páně 1569 tu neděli po sv. Václavě zabit jest tuto Petr, syn Chrásty z Albrechtic, radní, od Jana, myslivce pernštejnského. Bůh milostiv rač býti duši jeho. Událost z roku 1569 je v okolí vyprávěna v mnoha verzích. Toto místo s provizorními lavičkami může být pro turistu i příjemnou zastávkou s odpočinkem.
1Jistou raritou je kámen U tří srnců poblíž Koníkova. Je to komolý jehlan o výšce 173 cm s dosud zachovalým erbem Mitrovských a s již značně rozrušeným textem začínajícím v němčině slovy: Hier erlegte Wladimir GrafMittrowsky… Podle ústního podání zde někdy okolo roku 1840 zastřelil hrabě Mitrovský jednou ranou tři srnce. Tento kámen však bez znalého průvodce těžko najdete.
Při výčtu zajímavých pamětních kamenů v okolí Zubří nelze pominout alespoň další dva. Prvnímu se všeobecně říká Kubík. Kámen stojí malý kousek od lesní cesty za Zuberským rybníkem a velice snadno se dá přehlédnout. Je totiž docela malý, na výšku měří 56 cm, v jeho horní části je vyhloubeno okénko, kde snad dříve býval nějaký nápis, v dolní části je vytesán kalich. Kámen připomíná událost, starou více než sto let. Dne 19. února 1885 v jednu hodinu po pol_dni, jakje zapsáno v matrice, byl při kácení stromů zabit padajícím kmenem jedle majitel gruntu č. 17 a nájemce obecního hostince Josef Kubík, rodák z Líšné. Malý kousek od tohoto kamene je dodnes patrna tzv. vlčí jáma. Do podobnýchjam se v okolí vlci skutečně dříve chytali.
Druhý kámen připomíná na rozdíl od všech předešlých spíše humornou příhodu a rozhodně se do galerie historických kamenů nezařadí. Stojí na mezi při cestě do Olešné. Nápis na něm již vybledl. Byl na něm namalován džbánek piva a nápis: Zde padlo 6 truchlících pozůstalých. Kámen postavili Olešáni jako upomínku na událost z roku 1964, kdy při návratu z pohřbu v Olešné zde alkoholem posilněna padla celá zuberská vláda. Celkem 6 předsedů různých složek muselo být nakonec na koňském voze odvezeno domů do Zubří, kde si je převzaly k dalšímu výchovnému procesu jejich manželky.
Při cestě z Nového Města na Moravě do Zubří po levé straně nad kopcem Babáček stojí kamenný křížek. Zde byl 13. dubna 1945 německou policií zastřelen četnický velitel Hynek Hájek z Nového Města na Moravě a těžce zraněn jeho syn Miroslav.

Další zajímavosti

Vedle turistických zajímavostí nejbližšího okolí Zubří lze návštěvníkům doporučit mnoho dalších atraktivních cílů. Jsou to především Nové Město na Moravě s Horáckým muzeem, Horáckou galerií a známým SKI areálem, Ždár nad Sázavou se světoznámým poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a dalšími stavebními památkami J. B. Santiniho v okolí, mnohé vrcholové skály SZ od Zubří s nádhernými rozhledy, koupání ve Skalském rybníku, na Medlově nebo na Sykovci, Westernové městečko ve Zvoli, zřícenina hradu Zubštejna, samotný hrad Pernštejn, městečko Jimramov a mnoho dalších.

Cykloturistika

Na své si v Zubří přijdou i milovníci cykloturistiky, protože v okolíje dostatek klidných, málo frekventovaných a pro cykloturistiku vhodných cest. Stačí si jen zvolit vhodnou členitost terénu. Ta je větší na SV a menší na JZ.

 

 

Použitý zdroj: ŠTARHA, Ivan, SVOBODA, Pavel. Zubří u Nového Města na Moravě : Minulost a současnost. Ing. Pavel Svoboda. 1. vyd. Zubří : Vydala obec Zubří k 650. výročí nejstarší písemné zprávy, 1998. 85 s.