Kulturní akce

Obec Zubří je známa svými kulturními aktivitami. Jako každá správná obec se snaží zachovat tradiční akce, které neodmyslitelně patří k dě ní v obci. Proto můžete i nadále v obci potkat Masopustový rej masek nebo Hodovní průvod.

Ale toto nejsou jediné akce, které se v Zubří konají. O většinu akcí se v Zubří stará Sbor dobrovolných hasičů za vydatné podpory

V letních se místní výletiště stává místem pro pořádání hudebních zábav a dalších akci jako dětský karneval.

Co se týče sportovního vyžití v Zubří, je na tom obec velice dobře. Ve všech čtyřech ročních obdobích se něco děje. Skoro pořád se pořádájí kulturní nebo sportovní akcí pro děti, připravují se sportovní akce a podívané pro občany Zubří.

Na nově vybudovaném fotbalovém hřišti pak každoročně probíhá turnaj v malé kopané, za podpory členů SDH a FC Zubr Zubří.