Hlášení 30.8.2017

Společnost eon oznamuje, že dne 1. září v době od 7:30 do 14:30 hodin, bude z důvodu plánovaných prací vypnut v naší obci proud, a to v jihovýchodní části obce, od čísel popisných 88, 111, 105, 53, 37, 41, 39, 50 a 76, směr Olešná a Vojtěchov.

Další zpráva. Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na tradiční dětský den, tentokráte s názvem Po stopách zuberského štěstí. Sraz dětí bude ve 14 hodin u návesňáku, po skončení putování bude následovat volná zábava na sportovišti, pro děti bude připraven skákací hrad.

Další zpráva. Naše obec se zapojila do projektu Kola pro Afriku. Kdo byste chtěl věnovat staré nepotřebné kolo pro děti z Afriky, prosíme o jeho odevzdání buď v úřední hodiny na obecním úřadě, nebo na sběrném místě v areálu firmy Plastpol v Nové Vsi. Více informací naleznete na plakátku na vývěsce obecního úřadu.