Hlášení 5.1.2017

oznamujeme, že v následujících dnech bude paní Jinková prováděd odečty vodoměrů. Další zpráva. Z důvodu poruchy obecní multikáry nebude až do opravení prováděna údržba obecních komunikací posypem, bude prováděna pouze prohrnováním.

Další zpráva. V pondělí 9. ledna bude zahájeno pravidelné rehabilitační civčení. Začátek pro obě skupiny bude shodný, v 18 hodin, a na cvičení budou domluveny cvičební hodiny pro další týdny.