Hlášení 24.5.2016

Včera byla zprovozněna přečerpávací jímka pod kopcem. Oznamujeme občanům podkopce, že se již mohou začít připojovat na splaškovou kanalizaci. Při přepojení prosím kontaktujte starostu nebo místostarostu pro kontrolu připojení.

Další zpráva. Počínaje dnešním dnem, bude za budovou obecního skladu nepřetržitě přistaven kontejner na bioodpad. Prosíme nevhazujte do kontejneru jiný odpad, než pro který je určen. Děkujeme

Další zpráva. Vedení SDH Zubří zve všechny členy na členskou schůzi. Uskuteční se tento čtvrtek, to je 26. května, od 19 hodin v hasčiské klubovně. Na programu schůze bude především organizační zajištění pouťové zábavy.