Hlášení 29.4.2016

SDH Zubří srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic. Uskuteční se zítra od 19. hodin ve sportovním areálu, občerstvení bude zajištěno, přineste si s sebou párky na opékání.

Další zpráva. Příští čtvrtek, to je 5. května, proběhne v době od 17:20 do 17:40 sběr nebezpečného odpadu. Kontejner bude v tuto dobu přistaven k budově obecního úřadu. Více informací o tomto sběru naleznete na plakátku na informační desce obecního úřadu. Upozorňujem také na skutečnost, že naše obec začala se sběrem bioodpadu. Bioodpad bude možné odložit v období od dubna do října, každý čtvrtek, v době od 19 do 20 hodin na multikáru, která bude v tuto dobu přistavena před obecním skladem. Vyhlašujeme rovněž ve spolupráci s Charitou Jihlava sbírku nepotřebného textilu. Oblečení doneste prosíme v pytlích či krabicích v úřední hodiny na obecní úřad, a to do 16. května.

Další zpráva. Z důvodu setkání astronomů v RS Zubří bude dnešní a zítřejší noc vypnuto veřejné osvětlení v části Podkopec. Děkujeme za pochopení.