Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2_15_MPKO_Zubří