Dětský den v Zubří na ukončení prázdnin

Ukončení prázdnin

Ukončení prázdnin

Prázdniny utekly opět jako voda, a tak se poslední prázdninovou sobotu v Zubří konala tradiční akce pro děti, tentokrát byla zaměřená na dopravní tématiku pod názvem a děti si zde mohly obohatit svoje znalosti. Název byl víc než výstižný – “Bezpečně po zuberských komunikacích.“ Hlavními organizátory byl místní SDH. Počasí nám přálo, a tak se u místního „návesňáku“ po dobrém obědě začaly scházet děti i s rodiči, aby prožily se svými ratolestmi zajímavé a dobrodružné odpoledne.

Ukončení prázdnin

Ukončení prázdnin

Po přivítání všech přítomných se postupně účastníci vydali na připravenou trasu a začali plnit úkoly. Každé stanoviště bylo symbolicky označeno nějakou dopravní značkou. Hned na začátku musely děti starou džberovkou stříkat na terč a srazit připravenou plechovku, a tak si připomenuly nesnadné hašení v dřívějších dobách. Podařilo se všem s větším či menším úsilím. V dalších úkolech na ně čekalo například: skládání semaforu z odpadního materiálu – pet víček, přiřazování správných symbolů k profesím hasiče, lékaře a policisty, potom třídění dopravních značek podle tvaru, správné umístění dopravních prostředků podle toho, kde se pohybují, skládání rozstříhaných dopravních značek, kreslení na velké „plátno“ s dopravní tématikou, zdolávání překážkové dráhy na kole či koloběžce, určování vybavení kola pro výjezd na silnici a v závěru si každý mohl doplnit svoje znalosti ve vybavení lékárničky.

Ukončení prázdnin

Ukončení prázdnin

Samozřejmě že vše se odehrávalo za aktivní účasti rodičů, kteří se tak mohli vrátit na chvilku do dětských let a zavzpomínat na krásný čas bezstarostných her. Každý obdržel na startu kartičku pro zaznamenávání úkolů, a za splnění všech potom každý obdržel v cíli kabelu nejen se spoustou sladkostí, ale i praktických doplňků pro účast v silničním provozu.

Ale tím dětský den nekončil. Na místním výletišti čekal na děti skákací hrad, ukázka hašení hořícího oleje, děti si mohly vyzkoušet hasit s různými druhy hasičských přístrojů. A také přijelo policejní auto, a to se se líbilo nejen dětem, ale i rodičům. Neprůstřelnou vestu, speciální obušek, revolvery a sezení v policejním autě, to se nezažívá každý den. No a kdo chtěl, mohl si zakoupit připravené občerstvení. Všichni zúčastnění si celé odpoledne pěkně užívali a nikdo nespěchal domů. Však tato sousedská posezení utužují vzájemné mezilidské vztahy, které jsou  v dnešní době velice křehké. Celé odpoledne dětem hrála k dobré náladě a tanci dětská hudba. Nesmíme zapomenout také na sponzory této akce, SDH Zubří, obec Zubří, a.s.Medin. Velký dík sponzorům a všem, kteří se jakkoliv podíleli na tomto odpoledni pro zuberské děti.