Setkání rodáků obce Zubří 2008

Úklid obce

Úklid obce

Obec Zubří leží v krásném kraji Českomoravské vrchoviny a pro svou malebnost je oblíbená nejen turisty, ale především lidmi, kteří v ní žijí, mají ji rádi a snaží se, aby byla co nejhezčí i pro ty, kteří se do ní rádi vracejí. V letošním roce slaví naše obec 660. let svého založení, a proto jsme se rozhodli uspořádat toto setkání pro zuberské rodáky, občany obce, všechny přátele a známé, kteří mají k obci Zubří jakýkoliv vztah. A tak se začalo zvelebovat, rekonstruovat, opravovat, no prostě byl proveden jarní generální úklid, a každý kdo přijel mohl konstatovat, že se to povedlo.

Vystoupení dětí

Vystoupení dětí

Program setkání byl rozložen do dvou dnů. V sobotu 28.6.odpoledne bylo oficiální zahájení oslav starostou ing.Vladimírem Novotným a místostarostou Jiřím Havlíčkem. Malé průvodní slovo si vzal také zuberský kronikář Jiří Svoboda, který byl autorem výstavky o historii a současnosti obce. Po uvítacích projevech se nám předvedla naše drobotina z mateřské a základní školy s programem pod vedením svých učitelek. Shlédli jsme nejen divadelní představení, ale také různé taneční kreace v rytmu diska, netradičními tanečními pomůckami jako je švihadlo a hlavně úžasné bylo nadšení a zápal dětí, s jakým se pohybovaly po sluncem zalitém tanečním parketu.

Procházka obcí

Procházka obcí

Dalším bodem programu byla vycházka obcí s výkladem, kterého se zhostil PhDr.Ivan Štarha a ing.Pavel Svoboda, kteří se dlouhodobě zabývají historií obce a jsou také spoluautory knihy o Zubří, která byla vydána. A tak byly vidět hloučky lidí na návsi u rybníka, u místního obchodu, kde se mohl každý dozvědět informace o tom, kdy bylo Zubří založeno, jak asi pokračoval jeho vývoj z dochovaných pramenů. Tak například obchod tehdy stavěli občané svépomocí v tzv. „akci Z“, což byly velice záslužné akce, ale přesto obchod není majetkem Zubří. Zajímavé zastavení bylo i u naší nově zrekonstruované školy, kterou se jistě všichni právem pyšníme. Neméně zajímavá byla i prohlídka školy, která zaznamenala také velikých změn ve svém interiéru, krásná byla výstavka dětských prací i fotografií bývalých žáků školy. Malá počítačová učebna svědčí o tom, že i na vesnici držíme krok s dobou.

Výstavka fotek

Výstavka fotek

Veliký zájem všech byl o výstavku fotografií našeho kronikáře. Každý, kdo přišel shlédnout jeho pozoruhodnou fotodokumentaci naši obce obdivně pokyvoval hlavou, protože bylo všem jasné, že tohle dělá někdo, kdo má rád svou rodnou vísku a dělá to s láskou a nadšením. Ten, kdo dlouho v Zubří nebyl mohl vidět krásný průřez celým vývojem obce, jejími proměnami, ale také zajímavými akcemi, kterými se baví celá obec ve všech věkových kategoriích. Myslím, že každý zná proslulé Martinské hody, jejich tradici a tudíž zde samozřejmě nechyběla fotoukázka z jejich historie i současnosti. A velice často zaznívala věta z úst návštěvníků „…to není možný, to jsem já…“ Děti přišly hledat na fotografiích svoje rodiče a rodiče se zase chtěli pochlubit svým dětem, co všechno pro obec udělali a co pěkného v ní prožili. Ale úchvatné jsou fotografie z okolí obce a krásné přírody, která nás obklopuje. Zde se projevilo i fotografické umění pana Svobody a myslím, že by mohl konkurovat i některým našim známým profesionálům v tomto oboru. Některé momentky z různých ročních období ve vás evokují pocit sounáležitosti s přírodou a naší malosti před její nádherou.

A když se všichni sešli na výletišti pod širým nebem, radost ze setkání těch, kteří se opravdu dlouho neviděli neznala mezí. Povídalo se, tančilo a také hodovalo. Pro přítomné byl připraven srnčí guláš, uzená kýta, opékané klobásky a samozřejmě i dobrý mok k tomu. K poslechu i tanci do pozdních nočních hodin hrála místní kapela – Zuberská šestka ,ale jako předkapela se přítomným představilo zuberské rodinné duo bratrů Peňázových, kteří svým pěkným vystoupením zpříjemnili hezké sobotní odpoledne.

Fotbalové utkání

Fotbalové utkání

V neděli začal program mší svatou u kapličky, což je každoroční tradice. No a potom bylo vyhlášeno historické fotbalové utkání: muži veteráni contra ženy fotbalistky. Tak to byla tedy výzva!! Ženy doma masírovaly své muže týden před zápasem. K fotbalovému klání se sešli aktéři ve věku od 15 do 70 let. Myslím, že je všem jasné, že šlo o recesi, ale nikdo nechtěl prohrát, a tak se hrálo s plným nasazením hned od začátku. Výsledek byl jednoznačný – 4:4, ale prý ještě penalty, no a tam vyhráli muži veteráni 5:4. Zážitek z této netradiční hry měli nejen hráči, ale i spousty diváků. Hráči si v závěru chtěli vyměnit trička, ale nakonec to bylo zavrženo z jistých důvodů, a to, že by mužům byla trička žen malá. Kdo chtěl, mohl své rozpálené tělo po fotbalovém klání osvěžit v kopci pěny, o kterou se postarali hasiči. A po zápase byla volná zábava na místním výletišti, kde všem přítomným k poslechu a tanci hrála Bystřičanka. Opět byla možnost navštívit výstavu fotografií i budovu místní školy. V průběhu obou dnů oslav byla možnost zakoupit si upomínkové předměty – hrneček s fotografií Zubří, keramické odlivky se znakem Zubří a sérii pohlednic Zubří. Malí návštěvníci se mohli vyřádit na houpačkách a kolotoči, které zavítali k tomuto účelu do naší obce. V závěru je nutné poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem, byť malým, podíleli na přípravách této náročné akce.