Putování za pokladem zuberského vodníka

Mapa cesty

Mapa cesty

A byl tady poslední den prázdnin, příjemné nedělní odpoledne, a místní hasiči si pro svoje spoluobčany připravili malou cyklistickou projížďku po místních lesích. Ale zkrátka nepřišli ani pěší turisté a maminky s kočárky. I pro ně byla připravena krásná procházka místními lesíčky zvanými „Páleniny“ a „Kapradiny.“ Sraz byl na návsi, která se hojně zaplnila nadšenými zájemci jak o cyklotrasu, tak o pěší turistiku. Každý si mohl svou trasu prostudovat na mapě.

Zuberští vodníci

Zuberští vodníci

Celé naše putování museli zahájit samozřejmě „zuberští vodníci. “Donesli truhlu s pokladem, vysvětlili všem, že pokud budou chtít získat poklad, tak musí cestou splnit připravené úkoly a na konci cesty si truhlu s pokladem najít. A pak odešli truhlu schovat za rybník.

Každý, kdo chtěl vyrazit na cestu, musel splnit hned na začátku první úkol, a to složit nějakou skládačku nebo ti starší poskládat hlavolam. Na plnění všech úkolů se podílely celé rodinné týmy. Tak například jedním z několika úkolů bylo hledat věci, které nepatří do lesa, nebo házet šiškami na stromy tenké a tlusté, což dalo mnohým zabrat. Zajímavé byly i přírodovědné poznávačky, a to správně určit luční květiny nebo pojmenovat některá zvířata. A docela dobře se všichni poprali s úkolem, ve kterém museli hledat po lese ukrytá zvířátka. Ale i toto všichni dobře zvládli. Když všichni zdárně dorazili za rybník, mohli si chvilku odpočinout, ale ti neúnavní ještě skákali přes lano, chodili na chůdách nebo prolézali tunelem.

Vodníci na šlapadle

Vodníci na šlapadle

A pak již přijeli po rybníce na šlapadlech vodníci. A prý: „….hledejte truhlu s pokladem….“ Všichni se rozběhli, ale ouha, chvilku trvalo, než ti nejzdatnější pátrači truhlu s pokladem objevili. Ale nastal ještě další problém, truhla byla zamčená a bylo nutné najít ten správný klíč, a tak se museli zase všichni rozběhnout a nosit vodníkům klíče, které byly rozházené v trávě, než byl objeven ten správný. Hurá! A teprve nyní mohlo začít rozdávání pokladu. Byly to ale dobroty, na všechny se dostalo, jenom na vodníky nic nezbylo.

A jaký byl konec? Kdo chtěl, mohl si opéci párek a kdo chtěl, mohl se svézt na šlapadlech po rybníku. Spokojenost byla nejen na straně zúčastněných, ale i organizátorů. Nesmíme ale zapomenout poděkovat panu Jaromíru Jamborovi za sponzorské dary pro naši akci. Díky.