Náš první velký úspěch v požárním sportu

Dne 28.9.2010 jsme dosáhli těchto úspěchů v požárním sportu – družstvo žen obsadilo 2. místo  a družstvo mužů obsadilo    3. místo