Hlášení 23.2.2017

Zveme všechny malé i velké na tradiční masopustní průvod obcí. Průvod začne tuto sobotu, to je 25. února, ve 13 hodin u budovy obecního úřadu.

Další zpráva. Z důvodu dovolené budou zítra, to je v pátek 24. února, zrušeny úřední hodiny na obecním úřadě.

Další zpráva. Oznamujeme všem podnikatelům, že v březnu a dubnu letošního roku proběhne vyhlášení výzev na poskytnutí dotací na zemědělské, nezemědělské a lesnické a dřevozpracující podnikání, z MAS Zubří země. Dotaci bude možné použít například na nákup strojů a vybavení, či na stavbu nebo vybavení provozovny. Další informace naleznete na plakátku na vývěsce obecního úřadu, popřípadě se můžete o možnostech informovat u starosty obce.