Hlášení 10.11.2016

Příští čtvrtek, to je 17. listopadu, se v době od 10:30 do 10:45 hod. uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Kontejner bude přistaven u budovy obecního úřadu. Více informací naleznete na letáčku na vývěsce obecního úřadu a na prodejně Jednoty. Dále rovněž oznamujeme, že do konce příštího týdne probíhá sbírka použitého textilu pro charitu Jihlava.

Další zpráva. Srdečně zveme všechny malé i velké na zuberský jarmark a tvořivé dílničky. Akce se uskuteční tuto sobotu, to je 12. listopadu, v době od 14 do 18 hodin v hostinci U zubra, a v zasedací místnosti obecního úřadu. Vedoucí hostince U zubra rovněž zve na hodovou taneční zábavu. Uskuteční se zítra, to je 11. listopadu, od 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje kapela JK band.

Další zpráva. V úterý 15. listopadu, v 19 hodin, se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu 14. řádní zasedání zastupitelstva obce. Program zasedání je k nahlédnutí na úřední desce obecního úřadu.