Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy

20160926115324463