Obecně závazná vyhláška obce Zubří č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zubří

Soubor ke stažení