Strategie Kraje Vysočina 2020 – zveřejnění návrhu koncepce a vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Soubor ke stažení