Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

pro stavbu Obec Zubří – odkanalizování obce a čistírna odpadních vod – objekty: SO 01 splašková kanalizace, SO 02 čistírna odpadních vod, SO 03 čerpací šachta, SO 04 přípojka elektro, SO 05 přípojka vody, SO 06 oplocení ČOV, SO 07 manipulační plocha, SO 08 příjezdová komunikace

Soubor ke stažení