Martinské hody 2006

Čtyři roky uplynuly jako voda, a tak se v neděli 12. listopadu 2006 v Zubří opět slavily tradiční krojované Martinské hody.

Martinské hody 2006

Martinské hody 2006

Celé akci již jako tradičně předcházely dlouhé týdny příprav. Jako obvykle byly hody zahájeny v sobotu dopoledne vstyčením májky, která byla obzvláště letos velmi pěkná – k jejímu úspěšnému vstyčení dopomohl kromě práce mnoha Zuberáků a techniky p. Houdka také nový vynález p. Juránka a p. Humlíčka.

Samotná slavnost vypukla v neděli o půl jedné výjezdem hodového vozidla – tentokráte „první Zuberské Šuliny“, již tradičně tažené Svobodkou. Bohužel nám nepřálo počasí, skoro celou první půlku slavnosti propršelo, naštěstí déšť brzy ustal a nad hlavami nám zasvítilo i sluníčko. Hříchy, které napáchala celá obec, se sypaly na Beranovu hlavu, a opět mu hrozil trest nejvyšší – ztráta hrdla. Naštěstí byl po odporoučení opět omilostněn a mohl začít tanec mládeže v krojích pod májkou.

Za to, že se letošní hody opět vydařily, patří obrovský dík všem, kteří celou slavnost organizovali, a hlavně těm, kteří svou několikatýdenní prací pomohli celé hody připravit, vše bez nároku na jakoukoliv odměnu.