základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

sportovní hala:

566 621 922

 

 

Odkazy

 

 

MŠMT

 

Ochrana dýchacích cest od 1. března 2021

 

Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. února 2021 se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének všem osobám ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování.

Podle odstavce 4 tohoto opatření lze ve škole do 28. února 2021 používat i jiné prostředky pro zakrytí dýchacích cest.

 

Na základě tohoto opatření musí žáci, zaměstnanci a další osoby vstupující do budovy školy od 1. března 2021 chránit své dýchací cesty respirátorem, zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (viz výše). Ostatní ochranné prostředky (látkové roušky a podobné prostředky) nejsou povolené.

 

ředitelství školy

Dokument Mimořádné nařízení MZ (pdf)

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky