základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

 

Odkazy

 

 

MŠMT

 

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou informatiky

10. 5. 2021

 

Průběh

8:15 příchod do školy
8:30 – 8:40 kontrola účasti, poučení
8:40 – 9:40 test přijímací zkoušky M, Čj
9:40 – 10:00 přestávka
10:00 – 11:00 test přijímací zkoušky Čj, M
  následně odchod domů

 

Pokyny

  1. Uchazeč má s sebou potvrzení o negativním výsledku testu (např. ze své školy) ne starší 7 dnů, nemá příznaky onemocnění.

  2. Pokud uchazeč nemá potvrzení, dostaví se v 8:00 – 8:05 a bude mu proveden test ve škole.

  3. Žáci 2. ZŠ budou mít testy zajištěny v předstihu, pokud chodili do školy.

  4. Uchazeči jsou povinni v prostorách školy používat ochranu dýchacích cest (respirátor, roušku).

  5. Uchazeči si přinesou běžné psací a rýsovací pomůcky.

  6. Uchazeči dostanou registrační číslo, pod kterým budou uvedeni ve zveřejněných výsledcích přijímacích zkoušek.

  7. Prosíme rodiče, jejichž děti se hlásily i na víceletá gymnázia, aby dali vědět, zda děti nastoupí na víceleté gymnázium nebo zvolí třídu s rozšířeným vyučování informatiky a výpočetní techniky. Případná volná místa budou nabídnuta dalším dle pořadí.
     

 

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky