Obecně závazná vyhláška obce Zubří č. 1/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zubří

1_15_SKO_Zubří