11.08.2015

Velitel SDH Zubří zve všechny členy na členskou schůzi. Uskuteční se zítra, to je ve středu 12. srpna, v 19:30 hod. Na programu je zajištění taneční zábavy.

Další zpráva. Z důvodu velikého sucha prosíme občany, aby se snažili co nejvíce šetřit vodou z obecního vodovodu. Prosíme zejména o omezení zalévání jen na nejnutnější rostliny, napouštění bazénů a zbytečného plýtvání vody při hygieně.

Další zpráva. Z důvodu dovolené starosty bude celý příští týden, od 17. do 21. srpna, uzavřen obecní úřad a zrušeny úřední hodiny na obecním úřadě. V nejnutnějších případech se v tuto dobu obracejte na místostarostu obce Jiřího Humlíčka.

Další zpráva. Upozorňujeme občany, že všechny plochy v obci, na kterých nyní probíhá stavba kanalizace či rekonstrukce silnice, jsou nyní vedeny jako předaná staveniště. Pokud to není vyloženě nutné, např. pro přístup k vlastnímu domu, je do těchto míst z důvodu bezpečnosti zakázán vstup, a to hlavně v době, kdy se na stavbách pracuje. Prosíme všechny o respektování tohoto zákazu.